Express Clipboard

Express Clipboard

Próbaidőszak
OPERÁCIÓS RENDSZER:
Nyelv:

Leírás

The 'Express Clipboard' app provides a variety of functions that allow you to handle the clipboard-copied entities in the form of a toolbar for reuse and to categorize the contents by the purpose of the toolbar.

 

The Window toolbar can be docked on any side of Autodesk® AutoCAD® screen (top, bottom, left and right) and can also be used as Fly out.

Verzióinformáció

Verzió 2.2.4, 2021. 07. 09.
Add paste as a group.


Képernyőfelvételek és videók


Ügyfélértékelések

5 értékelés
Műszaki segítségnyújtás
 • 안녕하세요 완전 좋은데 질문이 있습니다.
  희현 노 | április 10, 2021 Ellenőrzött letöltés (Mit jelent ez?)

  클립보드에 복사한 내역이 검은색 배경으로 어떤 형상을 복사 했는지

  나오질 않습니다..ㅠㅠ 확인 가능할까요...


 • Problem
  Andrew Dupay | május 08, 2020 Ellenőrzött letöltés (Mit jelent ez?)

  Crashed my Plant #D program when the trial was up. Now the model I was working in when it crashed is corrupted. Totaly broken. A weeks worth of work LOST!

  Sunghan Lee (Közzétevő) | május 12, 2020

  We apologize for the inconvenience caused by the problem of the App. Can you help me perform compatible testing on AutoCAD Plant 3D? -AutoCAD Plant3D version used -Additional explanation when a crash occurs I am going to install Plant3D, test it and fix the problem. Thank you very much for reporting the problem.


 • 오토캐드 필수아이템.
  영상 서 | január 09, 2019 Ellenőrzött letöltés (Mit jelent ez?)

  오토캐드 프로그램이 2019 버전까지 나왔는데.

  프로그램을 구입하면 기간제한이 있는것인지 캐드 어디 버전까지 사용할수 있는것인지 군금합니다.??

  Sunghan Lee (Közzétevő) | január 10, 2019

  안녕하세요 서영상님 구매후에는 기간 또는 버전에 제약이 없습니다. 오토캐드 다음 버전이 출시되어도 엡스토어를 통해서 업데이트 받으실수 있습니다. 감사합니다.


 • I used it. So good
  성우 | november 07, 2018

  I use this.

  It's so nice.

  I can get the old copy back.

  Smart and so nice.

  Thank you.


 • 대단히 훌륭한 프로그램입니다.!
  홍 아저씨 | november 07, 2018 Ellenőrzött letöltés (Mit jelent ez?)

  도면에 동일 객체를 반복적으로 삽입할 때 이거만한 프로그램이 없습니다.

  Contents 기능이 있어 블록을 폴더별로 관리/삽입할 수 있어 이전 버전보다 훨씬 편리해졌네요.

  엑셀 등 다른 프로그램에 WMF로 삽입하는 기능도 아주 유용합니다.

  Sunghan Lee (Közzétevő) | november 08, 2018

  안녕하세요. 홍 아저씨님 리뷰를 너무 좋게 써주셔서 몸 둘 바를 모르겠네요. 기능 하나하나 도움을 주셔서 이 자리를 빌어 감사함을 전합니다. 항상 행복하세요. ^^

Ugrás a tetejére