AutoParameter 64 bit

AutoParameter 64 bit

Digitally signed app

Zkušební
Operační systém:
Jazyk:

Popis

AutoParameter is designed to link the Autodesk® AutoCAD® table cells or Excel worksheet cells to AutoCAD constraint parameters (includes the dynamic block parameters).

 

Also, AutoParameter can export AutoCAD constraint parameters to AutoCAD tables or Excel spreadsheet. And you can import the constraint parameters from the Excel worksheet by using AutoParameter.

 

Key Features 

  • Link the cells of the Excel spreadsheet to AutoCAD constraint parameters. 
  • Link the cells of the AutoCAD table to AutoCAD constraint parameters. 
  • Link the cells of the Excel spreadsheet to Dynamic Block parameters. 
  • Link the cells of the AutoCAD table to Dynamic Block parameters. 
  • Export AutoCAD constraint parameters to AutoCAD table. 
  • Export AutoCAD constraint parameters to Excel Workbook. 
  • Import constraint parameters from AutoCAD to Excel. 
  • Update the linked AutoCAD constraint parameters. 

 

Note: This app uses a custom installer (and not the standard App Store installer). 

Informace o této verzi

Verze 2.75, 26.04.2021
Supports Autodesk® AutoCAD® 2022. Fixes several bugs.

Snímky obrazovky a videa


Hodnocení zákazníků

0 hodnocení
Získat technickou pomoc
Přejít nahoru