Curly Bracket 2020

Curly Bracket 2020

WJK CAD Solutions
Płatne, 30-dniowa wersja testowa

System operacyjny:
Język:

Opis

Creates curly brackets with optional annotation by length, radius, and angle. Optional annotation options include None, MText and Text. Annotation can be drawn using a specified Text Style and drawn on a specified layer that can differ from the curly bracket layer. The Annotation's Text Height and Offset can also be specified.

The App supports the following Autodesk® AutoCAD® 2020 products: AutoCAD, Autodesk® AutoCAD® Architectural, Autodesk® AutoCAD® Electrical, Autodesk® AutoCAD® Mechanical and Autodesk® AutoCAD® MEP.
The App does not support Autodesk® AutoCAD LT®

 

Tags: Curly Bracket, Annotation, Text, MText

Przeczytaj dokument pomocy

Informacje na temat tej wersji

Wersja 2020.1.0.0, 05.02.2021
2020.0.0.0 Initial release supporting AutoCAD 2020. 2020.1.0.0 Major update release that includes all the 2021 version enhancements

Zasady ochrony prywatności wydawcy

Zrzuty ekranu i nagrania wideo


Recenzje klientów

(0 recenzja)

|

Pomoc techniczna
Przejdź do góry