Fire Fighting Grooved and Threaded Program

Fire Fighting Grooved and Threaded Program

Tharwat Al Shoufi
Próbna

System operacyjny:
Język:

Opis

This program helps you to draw the Fire Fighting Grooved & Threaded pipes along with all related fittings that uses three etric scales and one imperial scale in a very professional and unique way.

Przeczytaj dokument pomocy

Informacje na temat tej wersji

Wersja 1.2.0, 12.08.2020
Added 2021 support

Zrzuty ekranu i nagrania wideo


Recenzje klientów

(0 recenzja)

|

Pomoc techniczna
Przejdź do góry