Export Hatch Areas and Polyline Areas By Layer

Export Hatch Areas and Polyline Areas By Layer

Placené
Operační systém:
Jazyk:

Popis

The "Export Hatch Area" tool, is a powerful tool developed using VB.NET, that empowers Autodesk® AutoCAD® users to effortlessly calculate and export hatch areas directly to an Excel file.

The "Export Length And Area Of Polyline" tool, developed with precision using VB.NET, revolutionizes the way AutoCAD users analyze and document polyline data. This powerful tool enables you to effortlessly calculate and export both length and area measurements of polylines, categorized by layer.

Informace o této verzi

Verze 1.0.0, 18.03.2024
Initial release


Snímky obrazovky a videa


Hodnocení zákazníků

0 hodnocení
Získat technickou pomoc
Přejít nahoru