TL Maze Generator

TL Maze Generator

Todor Latev
Bezpłatna

System operacyjny:
Język:

Opis

This app implements the Recursive Backtracker maze generation algorithm to automate the process of automatic randomized maze generation in Autodesk® AutoCAD®.

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_generation_algorithm

 

Maze rectangle/size is customizable by adjusting the default values of the parameters Rows and Columns.

Przeczytaj dokument pomocy

Informacje na temat tej wersji

Wersja 2019.10.14.1, 18.01.2021
Added 2021 support

Zrzuty ekranu i nagrania wideo


Recenzje klientów

(0 recenzja)

|

Pomoc techniczna
Przejdź do góry