CAD-to-VR for Autodesk® Inventor® 2019-2021

CAD-to-VR for Autodesk® Inventor® 2019-2021

AMC Bridge

Aplikace byla certifikovaná spoleèností Autodesk, což dokazuje nejvyšší úroveò kvality, kompatibility a integrace s produktem spoleènosti Autodesk. Další informace najdete <a href="http://www.Autodesk.Com/certifiedapps" target="_blank">zde</a>.

Digitally signed app

Zdarma

Operační systém:
Jazyk:

Popis

CAD-to-VR for Inventor is a technology demonstration developed to enable viewing Autodesk® Inventor® models in VR using just a web browser. 

 

Using CAD-to-VR for Inventoryou can: 

  • Obtain models and their data from Autodesk Inventor and open them in a web browser. 

  • Change model transformation and light settings. 

  • Open .stl and .obj models from your PC. 

  • Open .stl and .obj models from your personal A360 storage. 

  • Share the scene you are viewing with your team and customers.

     

    Note: This app uses a custom installer (and not the standard App Store installer). 

Přečíst si dokument nápovědy

Informace o této verzi

Verze 1.0.56.0, 01.04.2020
Added support of Autodesk® Inventor® 2019, 2020 & 2021.

Snímky obrazovky a videa


Hodnocení zákazníků

(0 hodnocení)

|

Získat technickou pomoc
Přejít nahoru