Frame Fast - for Frame Generator

Frame Fast - for Frame Generator

Yates-Thompson
Placené

Operační systém:
Jazyk:

Popis

How many duplicate filenames do you have in your system?

Stop creating frames with the same frame member filename with Frame Fast!

Frame Fast creates an assembly file based on your template. The save dialog allows you to save with whatever numbering system you have.

It asks for the description on the frame and adds to the iproperty description.

It inserts a control sketch part based on your template.

It makes the control sketch part Phantom.

It makes the control sketch active in sketch mode.

It changes the iproperty description to "Frame Control Sketch"

After you have drawn your 2D or 3D frame sketch and inserted your frame members from content center, it automatically changes the frame and skeleton filenames (Frame "Your Number") (Skeleton "Your Number").

It then automatically changes the frame member filenames ("Your Number"-001,2,3 etc.).

The Frame assembly has your first revision alpha/numeric iproperty filled in from the settings button.

Přečíst si dokument nápovědy

Informace o této verzi

Verze 1.0.0, 28.03.2019
Initial release

Snímky obrazovky a videa


Hodnocení zákazníků

(1 hodnocení)

|

Získat technickou pomoc
  • YES!
    Jon Genova | února 09, 2018 Ověřené stažení (Co je to?)

    This app improves the workflow of the Inventor weldment environment. Well worth the price.

Přejít nahoru