Where is that File

Where is that File

Aplikacja Autodesk Certified reprezentuj¹ca najwy¿szy poziom jakoœci, zgodnoœci i integracji z produktem firmy Autodesk. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ <a href="http://www.Autodesk.Com/certifiedapps" target="_blank">tutaj</a>.

Bezpłatna
System operacyjny:
Język:

Opis

When juggling busy work schedules and heavy workloads it is easy to forget where important files are located on your PC.

 

This app will find your file wherever it is misplaced within a second. There’s no need to specify the search location because it will search the entire PC.

Informacje na temat tej wersji

Wersja 1.0.1, 11.01.2019
Paid pack launched

Zrzuty ekranu i nagrania wideo


Recenzje klientów

1 recenzja
Pomoc techniczna
  • good
    Matteo Cappelli | sierpnia 29, 2017 Sprawdzone pobranie (Co to jest?)

    a very good job. thans

    Parthiban Senthamaraikannan (Wydawca) | września 05, 2020

    Thanks for your support and continuous job

Przejdź do góry