Flat Pattern Extractor

Flat Pattern Extractor

Services Informatiques Benoit Larocque

Aplikacja Autodesk Certified reprezentuj¹ca najwy¿szy poziom jakoœci, zgodnoœci i integracji z produktem firmy Autodesk. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ <a href="http://www.Autodesk.Com/certifiedapps" target="_blank">tutaj</a>.

Digitally signed app

Próbna

System operacyjny:
Język:

Opis

Save time and create all sheet metal flat pattern DWG / DXF files in one click, directly from the assembly document.

 

Flat Pattern Extractor is ideal for laser cutting and nesting software.  

 

The Flat Pattern Extractor will remember all your default settings in term of File format, Layers and geometry conversion.

 

The Flat Pattern Extractor can generate a wide range of file format from older R12 DXF to newest DWG formats that will work with most common post-processors.

 

For Full version please refer,  Flat Pattern Extractor (Full)

 

See the video demonstration:  http://youtu.be/lHIWCQJpPpU

 

Note: A limitation of 10 files extraction per assembly for the free edition.

Przeczytaj dokument pomocy

Informacje na temat tej wersji

Wersja 6.0, 2019-03-28
Release for Autodesk® Inventor® 2020. Release for Autodesk® Inventor® 2019. Release for Autodesk® Inventor® 2018. Release for Autodesk® Inventor® 2017.

Zrzuty ekranu i nagrania wideo


Recenzje klientów

(2 recenzje)

|

Pomoc techniczna
  • Create Flat Pattern?
    Jianbin Lin | stycznia 08, 2013 Sprawdzone pobranie (Co to jest?)

    Great handy tool. But it ignores sheet metal part which has not got Flat Pattern created. Can the Extractor automatically exam if there is Flat Pattern within Sheet Metal Part and create one if necessary?


  • As Advertised
    Chad salmela | grudnia 04, 2012 Sprawdzone pobranie (Co to jest?)

    This app worked great for us. It does exactly what it says it does. What previously took 30 minutes to an hour now takes about 5 - 10 seconds.

Przejdź do góry