Autodesk® Docs Extension for AutoCAD®

Autodesk® Docs Extension for AutoCAD®

Win64, Polski (Polish)

Autodesk, Inc.
Wtyczka Autodesk® Docs Extension for Autodesk® AutoCAD® umożliwia publikowanie rysunków CAD w formacie PDF bezpośrednio z programu AutoCAD w chmurze Autodesk Docs lub usłudze Autodesk® BIM 360®.

Ogólne instrukcje korzystania

Aby przekazać rysunek do chmury Autodesk Docs

  1. W programie AutoCAD zaloguj się na koncie w portalu Autodesk Account.
  2. Kliknij kolejno kartę Dodatki > Push to Autodesk Docs  lub w wierszu polecenia wprowadź PUSHTODOCSOPEN. Zostanie otwarta paleta Push to Autodesk Docs. Domyślnie wszystkie układy bieżącego rysunku dodawane są do palety i wybierane.
  3. Na palecie utwórz listę arkuszy dostępnych do przekazania do chmury Autodesk Docs, używając następujących ikon:

– wybierz rysunek, aby dodać układy do listy dostępnych arkuszy

– usuń wybrane układy z listy arkuszy

– wczytaj poprzednio zapisaną listę arkuszy

– zapisz bieżącą listę arkuszy w pliku, aby ułatwić jej pobranie

4. W razie potrzeby dokonaj edycji nazw plików PDF.

5. Zaznacz lub pola wyboru lub usuń ich zaznaczenie, aby określić, które arkusze mają zostać przekazane do chmury Autodesk Docs.

6. Kliknij przycisk Przekaż arkusze.

7. Z menu rozwijanego wybierz projekt, do którego chcesz przekazać rysunki programu AutoCAD jako pliki PDF.

8. Wybierz folder w wybranym projekcie. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć folder i wybrać podfolder.

9. Kliknij przycisk OK.

Zrzuty ekranu

Polecenia

Wstążka/ikona paska narzędzi Polecenie Opis polecenia

PUSHTODOCSCLOSE

Zamyka paletę Push to Autodesk Docs, jeśli jest otwarta.

PUSHTODOCSOPEN

Otwiera paletę Push to Autodesk Docs, na której można wybrać arkusze do wysłania w formacie PDF do chmury Autodesk Docs

Instalowanie/odinstalowanie

Informacje dodatkowe

Znane problemy

Kontakt

Nazwa firmy: Autodesk, Inc.
Adres URL firmy: http://www.autodesk.com/
Kontakt z działem pomocy technicznej: AutoCAD.apps@autodesk.com

Informacje o autorze/firmie

Autodesk, Inc.

Informacje o pomocy technicznej

Historia wersji

Numer wersji Opis wersji

1.0.1

naprawy niewielkich błędów

1.0

Pierwsza wersja
Przejdź do góry