Autodesk® Docs Extension for AutoCAD®

Autodesk® Docs Extension for AutoCAD®

Win64, Čeština

Autodesk, Inc.
Modul plug-in Autodesk® Docs pro aplikaci Autodesk® AutoCAD® umožňuje publikovat výkres CAD jako soubor PDF přímo z aplikace AutoCAD do služby Autodesk Docs nebo Autodesk® BIM 360®.

Obecné pokyny k použití

Odeslání do služby Autodesk Docs

  1. V aplikaci AutoCAD se přihlaste ke svému účtu na portálu Autodesk Account.
  2. Klikněte na kartu Doplňky > Push to Autodesk Docs nebo zadejte na příkazovém řádku příkaz PUSHTODOCSOPEN. Otevře se paleta Push to Autodesk Docs. Ve výchozím nastavení jsou všechna rozvržení pro aktuální výkres přidána na paletu a jsou vybrána.
  3. Na paletě vytvořte seznam listů, které budou k dispozici k odeslání do služby Autodesk Docs, pomocí těchto ikon:

 – vybere výkres k přidání rozvržení do seznamu dostupných listů.

 – odebere vybraná rozvržení ze seznamu listů.

 – načte dříve uložený seznam listů.

  uloží aktuální seznam listů do souboru, aby bylo možné jej snadno načíst.

4. Podle potřeby upravte názvy souborů PDF.

5. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček definujte, které listy chcete do služby Autodesk Docs odeslat.

6. Klikněte na možnost Odeslat listy.

7. V rozevírací nabídce vyberte projekt, do kterého chcete odeslat výkresy aplikace AutoCAD jako soubory PDF.

8. Ve vybraném projektu vyberte složku. Dvojitým kliknutím otevřete složku a v ní vyberte podsložku.   

9. Klikněte na tlačítko OK.

Náhled obrazovky

Příkazy

Ikona pásu karet/panelu nástrojů Příkaz Popis příkazu

PUSHTODOCSOPEN

Otevře paletu Push to Autodesk Docs, na které můžete vybrat listy k odeslání jako soubory PDF do služby Autodesk Docs.

PUSHTODOCSCLOSE

Zavře otevřenou paletu Push to Autodesk Docs.

Instalace/odinstalace

Další informace

Známé problémy

Kontakt

Název společnosti: Autodesk, Inc.
Webové stránky společnosti: http://www.autodesk.com/
Kontakt na podporu: AutoCAD.apps@autodesk.com

Informace o autorovi/společnosti

Autodesk, Inc.

Informace o podpoře

E-mail podpory: AutoCAD.apps@autodesk.com

Historie verzí

Číslo verze Popis verze

1.0.1

drobné opravy chyb

1.0

První verze
Přejít nahoru