AutoParameter 32 bit

AutoParameter 32 bit

Digitally signed app

Zkušební
Operační systém:
Jazyk:

Popis

AutoParameter is designed to link the Autodesk® AutoCAD® table cells or Excel worksheet cells to AutoCAD constraint parameters (includes the dynamic block parameters).

 

Also AutoParameter can export AutoCAD constraint parameters to AutoCAD tables or Excel spreadsheet. And you can import the constraint parameters from Excel worksheet by using AutoParameter.

 

Try free for 30 days.

 

Key Features

 

  • Link the cells of Excel spreadsheet to AutoCAD constraint parameters. 
  • Link the cells of AutoCAD table to AutoCAD constraint parameters. 
  • Link the cells of Excel spreadsheet to Dynamic Block parameters. 
  • Link the cells of AutoCAD table to Dynamic Block parameters. 
  • Export AutoCAD constraint parameters to AutoCAD table. 
  • Export AutoCAD constraint parameters to Excel Workbook. 
  • Import constraint parameters from AutoCAD to Excel. 
  • Update the linked AutoCAD constraint parameters.

     

Note: This app uses a custom installer (and not the standard App Store installer).

Informace o této verzi

Verze 2.7, 20.04.2018
Supports Autodesk® AutoCAD® 2019.

Snímky obrazovky a videa


Hodnocení zákazníků

0 hodnocení
Získat technickou pomoc
Přejít nahoru