JIS - JPI Piping Content Pack EN

JIS - JPI Piping Content Pack EN

Digitally signed app

免费
操作系统:
语言:

描述

This content pack includes the following pipes and fittings:

•JIS B 2308-2002 Stainless steel threaded fitting

•JIS B 2240-2006 Copper alloy pipe flange

•JIS B 8602-2002 Pipe flange for refrigerants

•JIS B 2311-2009 Steel Butt-welding pipe fitting for ordinary use

•JIS B 2309-2009 Butt-welding pipe fitting for light gauge stainless steel tubes for ordinary use

•JIS B 2290-1998 Vacuum technology-Flange dimensions

•JIS B 2241-2006 Aluminium alloy pipe flange

•JIS B 2031-1994 Grey cast iron valves

•JIS B 2011-2003 Bronze, gate, globe, angle and check valves

•Manufacturer CatalogStainless steel Flanged end ball valve

•Manufacturer CatalogWafer type butterfly valve

•Manufacturer CatalogFlange Type Y Strainer

•JPI-7S-36-2007Steel Small Valves

•JPI-7S-57-2007Compact Steel Valves 50A and Smaller Class 150~800

•JPI-7S-83-2007Butterfly Valves for Petroleum Industry

•JPI-7S-15-2005Pipe Flanges for The Petroleum Industry

•JPI-7S-84-96Steel Bosses, Branch Outlet Fittings and Plugs for Petroleum Industry

•JPI-7S-46-2007Cast Steel Valve for the Petroleum Industry Flanged or Buttweld Ends

•JPI-7S-48-2007Steel Flange Ball Valves

•JPI-7S-73-2010Orifice Flanges for The Petroleum Industry

•JIS G 3452 Carbon steel pipe for ordinary piping 

•JIS G 3457 Arc welded steel pipe 

•JIS G 3458 Alloy steel pipe 

•JIS G 3459 Steel pipe 

•JIS G 3468 Large diameter welded stainless steel pipe 

•JIS B 2404 Gaskets

•Boltsets

•JIS B 2071 – Steel valves

•JIS B 2051 – Malleable iron 10K screwed valves

•JIS B 2239 – Cast iron pipe flanges

•JIS B 2220 – Steel pipe flanges

•JIS B 2316 – Steel socket-welding pipe fittings

•JIS B 2312 – Steel butt-welding pipe fittings

•JIS B 2302 – Screwed type steel pipe fittings

•JIS B 2301 – Screwed type malleable cast iron pipe fittings

•JIS G 3460 – Steel pipes for low temperature service

•JIS G 3459 – Stainless steel pipes

•JIS G 3458 – Alloy steel pipes

•JIS G 3456 – Carbon Steel Pipes for High Temperature Service

•JIS G 3455 – Carbon steel pipes for high pressure service

•JIS G 3454 – Carbon steel pipes for pressure service

关于此版本

版本 15.0.6100.3, 2023/3/31
Upgrade to 2021 and later versions

屏幕截图和视频


客户评论

3 评论
获取技术帮助
 • Cảm ơn
  Sun MTA | 十月 30, 2020 验证的下载 (这是什么?)

  Xin cảm ơn rất nhiều

  Tran Van Duong | 六月 03, 2021

  bạn có thể tự thêm van theo tiêu chuẩn đó được mà, mình tự thêm ống, fitting, vavle, và cả flexible theo tiêu chuẩn mà mình cần

  HIEP NGUYEN | 十月 13, 2022

  Văn Dương, Mình đang tìm hiểu thêm, bạn có thể cho mình xin contact không.


 • Weights
  Krystal Kongerslev | 三月 10, 2020 验证的下载 (这是什么?)

  Nice catalogue, but why no item weights?


 • Good but be carefull there is a bug with reducer
  Nikos Brofas | 七月 04, 2019 验证的下载 (这是什么?)

  A good catalog but be carefull with the following Reducer, the Type and Skey are set vise versa.

  "REDUCER(CONC),BW,JIS B 2311" component needs the skey and type to be vise versa. Skey is set as type and type as Skey.

   

回到页首