BindSharedParam2024

BindSharedParam2024

Win64, Polski (Polish)

Harrison-Dean
Dodawanie wiele parametrów współdzielonych do Projekt, Szablony i Rodzin.

Ogólne instrukcje korzystania

 • Aby otworzyć aplikację, wybierz the "Dodaj parametr współdzielony” przycisk.  
 • Spowoduje otwarcie okna "Dodaj parametrów współdzielonych" okno dialogowe i pokaż wszystkich Parametry współdzielone w ramach aktywny dokument .  
 • Otwórz Plik parametrów współdzielonych za pomocą przycisku nawigacyjnego (....) .  
 • Parametr współdzielony były ten GUID lub nazwa już istnieje w ramach aktywnego dokumentu są podświetlone na niebiesko. Nieaktualny parametry wyróżnione kolorem czerwonym.
 • Etykietka narzędzia informacje zwrotne na podświetloną parametry .
 • Istnieją dwa filtry, które mogą być stosowane do Parametr współdzielony albo indywidualnie lub w połączeniu
 1. Użyj listy Filtr, aby filtrować kategorie według dziedziny .
 2. Użyć nazwy filtra do filtra przez tekstu, ciąg.
 • Można sprawdzić poszczególnych elementów lub użyć "Zaznacz wszystko" radio przycisk .
 • W oknie dialogowym "Dodaj parametrów współdzielonych" w polu Kategorie wybierz kategorie, do których ma zostać zastosowany dany parametr. Można sprawdzić poszczególnych elementów lub użyć "Zaznacz wszystko" radio przycisk.
 • W polu Dane parametru wybierz opcję Wystąpienie lub Typ i zapisz parametr według wystąpienia elementu lub typu rodziny.
 • W obszarze Dodaj parametr do grupy zaznacz nagłówek, pod którym parametr powinien być wyświetlany w oknie dialogowym Właściwości wystąpienia elementu lub Właściwości typu.

UWAGA. Jeśli nie ma wyboru dokonuje się go jest domyślnie ustawiana na "Inne".

 • Masz teraz możliwość:
 1. Wartości są wyrównane według typu grupy
 2. Wartości mogą by ć odmienne w różnych wystąpieniach grupy 
 • Wybierając przycisku "Dodaj wybrane element"
 • Jeśli aktywny dokument jest rodzina, można dodać parametry jako Parametr współdzielony lub parametr rodziny.
 • Proces należy wykonać, jest taka sama, z jednym wyjątkiem, dodasz jako parametr współdzielony, lub parametr rodziny.

Plus nowe funkcje
Zapamiętywanie ostatnio wybranego pliku parametrów
Przycisk Zapisz umożliwia zarządzanie różnymi udostępnionymi plikami parametrów przez dodanie ich do listy rozwijanej.

Polecenia

Instalowanie/odinstalowanie

Instalator, który biegł po pobraniu tego plug-in z Autodesk App Store ma już zainstalowany plug-in. Być może trzeba ponownie uruchomić produkt Autodesk, aby włączyć wtyczkę. Aby odinstalować tę wtyczkę, zakończ produkt Autodesk, jeśli są uruchomione, po prostu uruchom instalator pobierając go ponownie z Autodesk App Store i wybierz przycisk "Odinstaluj", czy można odinstalować z "Panel sterowania \ Programs \ Programy i funkcje "(Windows 10/11), tak samo jak wszelkie inne odinstalować aplikację z systemu.

Informacje dodatkowe

Przyjąć moje przeprosiny za wszelkie błędy w tłumaczeniu i zgłoś je za pomocą adres e-mail pomocy technicznej.

Znane problemy

Kontakt

Nazwa firmy: Harrison-Dean
Kontakt z działem pomocy technicznej: Harrison-Dean@Outlook.com

Informacje o autorze/firmie

Harrison-Dean

Informacje o pomocy technicznej

Historia wersji

Numer wersji Opis wersji

2.1.0

Autodesk® Revit® 2024 Update
Przejdź do góry