PROCAD RebarDetails

PROCAD RebarDetails

Win64, Polski (Polish)

PROCAD SA
Automatyczne tworzenie symboli graficznych prętów zbrojenia wraz z etykietami wg PN.

Ogólne instrukcje korzystania

Aplikacja PROCAD RebarDetails umożliwia uszczegółowienie rysunków zbrojenia. Wspomaga przygotowanie dokumentacji zbrojenia zgodnej z Polską Normą Rysunków Żelbetowych udostępniając narzędzia do tworzenia symboli graficznych i opisów prętów na podstawie modelu 3D zbrojenia zaprojektowanego w Autodesk® Revit®. 

Jak zacząć?

1. Wybierz widok 2D, przekrój lub arkusz 

2. Jeżeli wybrałeś arkusz - aktywuj odpowiedni widok ukazujący zbrojenie. Ustaw zakres Przycięcia modelu na taką wielkość, aby umożliwić wstawienie symboli graficznych wybranych prętów.  

3. Kliknij przycisk Wstaw dla pręta, jeżeli chcesz wstawić rysunek szczegółu pojedynczego pręta lub przycisk Wstaw dla obiektu, jeżeli chcesz automatycznie wygenerować rysunki wszystkich prętów zawartych we wskazanym obiekcie. 

4. Wybierz pojedynczy pręt zbrojeniowy lub obiekt zawierający zbrojenie 

5. Wskaż punkt wstawienia symbolu graficznego, a następnie punkt wstawienia opisu pręta. Jeżeli wybrano obiekt - czynności należy powtarzać do wyczerpania liczby prętów w obiekcie. 

6. W razie konieczności użyj Przenieś etykiety, aby przenieść położenie opisów długości poszczególnych segmentów na drugą stronę. 

7. Po zmianie geometrii lub cech (np. średnica) prętów w modelu 3D użyj polecenia Aktualizuj w celu uzyskania aktualnych "rysunków" prętów zbrojeniowych. Pamiętaj, że użycie opcji Aktualizuj wszystkie powoduje sprawdzenie geometrii każdego pręta w aktywnym widoku. Czas wykonania aktualizacji zależy od ilości prętów w konstrukcji.  

 

Uwaga:   

Aby zapewnić poprawne opisywanie prętów w rozkładzie o zmiennej geometrii należy zmienić domyślne ustawienie sposobu numeracji prętów - w palecie narzędziowej Konstrukcja / Zbrojenie / Ustawienie zbrojenia dla Zmiennego zestawu zbrojenia należy ustawić opcję: Numeruj wszystkie pręty razem.

Polecenia

Wstążka/ikona paska narzędzi Polecenie Opis polecenia

Wstaw dla pręta

Generowanie symbolu graficznego i opisu dla wskazanego, pojedynczego pręta z modelu

Wstaw dla obiektu

Automatyczne generowanie symboli graficznych i opisów dla wszystkich prętów zbrojenia wskazanego obiektu nadrzędnego (hosta) - belki, słupa, płyty itp. Wygenerowane opisy będą zawierały całkowitą liczbę prętów w obiekcie.

Aktualizuj

Aktualizowanie symboli graficznych i opisów prętów, których np. kształt lub średnica zostały zmodyfikowane w modelu 3D. Aktualizowane są wszystkie symbole graficzne lub tylko te powiązane ze wskazanym obiektem nadrzędnym - belką, słupem, płytą itp

Przenieś etykiety

Przeniesienie oznaczenia długości segmentów pręta na drugą stronę osi pręta.

Instalowanie/odinstalowanie

Instalator, który działał po pobraniu tego dodatku z Autodesk App Store, zainstalował już ten dodatek. Aby aktywować wtyczkę, musisz ponownie uruchomić produkt Autodesk®. Aby odinstalować ten dodatek, kliknij kolejno polecenia Panel sterowania> Programy> Programy i funkcje (Windows 7/8.1/10) lub Panel sterowania> Dodaj lub usuń programy i odinstaluj, podobnie jak inne aplikacje z systemu.

Informacje dodatkowe

Znane problemy

Kontakt

Nazwa firmy: PROCAD SA
Adres URL firmy: http://www.procad.pl/
Kontakt z działem pomocy technicznej: apps@procad.pl

Informacje o autorze/firmie

PROCAD SA

Informacje o pomocy technicznej

Pomoc techniczną dla aplikacji można uzyskać pisząc na adres email apps@procad.pl

Historia wersji

Numer wersji Opis wersji

1.0.4

zgodność z Revit 2021.

1.0.3

zgodność z Revit 2020

1.0.2

zgodność z Revit 2019, sprawdzanie wersji używanych szablonów rodzin, poprawiona obsługa okna aktualizacji

1.0.0

wersja początkowa

0.9.8

wersja początkowa
Przejdź do góry