Typ rodziny Eksporter (Family Type Exporter)

Typ rodziny Eksporter (Family Type Exporter)

Win64, Polski (Polish)

BIModular
Najlepszy eksporter katalogu typów w Revit: 14 języków, organizowanie parametrów, duplikaty rodzin, konwersje międzynarodowe, eksportowanie danych zagnieżdżonych i parametrów do programu Excel.

Ogólne instrukcje korzystania

Zainstaluj jako dodatek Autodesk® Revit® na wstążce Edytora rodziny.

Family Type Exporter umieści wszystkie parametry rodziny i powiązane właściwości w siatce danych.

Wybierz parametry w żądanej kolejności dla katalogu typów lub wybierz zbiorczo wszystkie wymagane parametry. Następnie kliknij przycisk "Eksportuj".

W folderze rodziny zostanie wygenerowany plik Type Catalog .txt pasujący do nazwy rodziny. 

 

Eksport wszystkich właściwości parametrów wyświetlanych w Datagrid do zewnętrznego pliku Excel. 

Opcjonalnie wyeksportuj wszystkie zagnieżdżone rodziny z odpowiednim formatowaniem nazw i przypisaniami do każdego parametru hosta FamilyType.

 

Aby dokonać zmian w katalogu typów, zaleca się użycie Family Type Manager Pro w celu szybkiej aktualizacji wszystkich wartości katalogu typów.

Zrzuty ekranu

Polecenia

Instalowanie/odinstalowanie

Instalator uruchomiony podczas pobierania tej aplikacji/wtyczki ze sklepu Autodesk App Store rozpocznie instalację aplikacji/wtyczki. LUB wystarczy dwukrotnie kliknąć pobrany instalator, aby zainstalować aplikację/wtyczkę.

Aby odinstalować tę wtyczkę, zamknij produkt Autodesk, jeśli jest aktualnie uruchomiony, po prostu uruchom ponownie instalator i wybierz przycisk "Odinstaluj". LUB kliknij Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje (Windows 10/11) i odinstaluj jak każdą inną aplikację z systemu.

Informacje dodatkowe

KANAŁ YOUTUBE: https://www.YouTube.com/@BIModular

Specyfikacje:

System operacyjny Windows

Revit: 2022, 2023 i 2024 Wszystkie 14 języków Revit

Znane problemy

Brak znanych problemów

Kontakt

Nazwa firmy: BIModular
Adres URL firmy: https://www.BIModular.com
Kontakt z działem pomocy technicznej: Support@BIModular.com

Informacje o autorze/firmie

BIModular

Informacje o pomocy technicznej

Skontaktuj się z nami pod adresem: Support@BIModular.com lub Sales@BIModular.com.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku

8.00-17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)

6.00-16.00 czasu wschodnioeuropejskiego (EST).

Historia wersji

Numer wersji Opis wersji

2.0.0.0

- Dostęp do wszystkich 14 języków Revit - Bezproblemowy eksport międzynarodowego katalogu typów w ramach jednej sesji Revit - Niezależny wybór języka interfejsu użytkownika - Przetłumaczone nazwy parametrów i jednostki miary - Opcjonalne włączenie [elementId] - Szczegółowe ustawienia parametrów (do 20 punktów danych API) - Wydajne grupowanie i sortowanie kolumn - Zduplikowane rodziny dla wyrównania katalogu typów - Eksport zagnieżdżonych danych rodziny w 14 językach - Kompleksowy eksport parametrów rodziny w 14 językach
Przejdź do góry