Extract_Panel_Schedule to .csv, .xls_2018

Extract_Panel_Schedule to .csv, .xls_2018

BIM SOFT SOLUTIONS
R, M

System operacyjny:
Język:

Opis

This app is useful when you have to transfer the panel board schedules to Excel.

 

This tool helps you to extract the panel board views to .csv format and Excel format, which can be then saved in .xls format.

Przeczytaj dokument pomocy

Informacje na temat tej wersji

Wersja 1.0.0, 2018-08-24
Initial Release

Zrzuty ekranu i nagrania wideo


Recenzje klientów

(0 recenzja)

|

Pomoc techniczna
Przejdź do góry