Batch Apply Shared Parameters from .txt file

Batch Apply Shared Parameters from .txt file

BIM SOFT SOLUTIONS
R, M

System operacyjny:
Język:

Opis

The tool is designed to batch apply shared parameter from txt file.

The tool will save a lot of time and enhance Autodesk® Revit® file performance.

Przeczytaj dokument pomocy

Informacje na temat tej wersji

Wersja 1.1.0, 2019-05-16
Add 2020 version.

Zrzuty ekranu i nagrania wideo


Recenzje klientów

(0 recenzja)

|

Pomoc techniczna
Przejdź do góry