Copy scope boxes from linked file

Copy scope boxes from linked file

R, M
System operacyjny:
Język:

Opis

This app provides more automation for scope box workflow.

 

The tool is designed to copy the scope boxes from linked files automatically.

Informacje na temat tej wersji

Wersja 1.1.0, 28.05.2021
Publishing 202 version.


Zrzuty ekranu i nagrania wideo


Recenzje klientów

0 recenzja
Pomoc techniczna
Przejdź do góry