Autodesk® Vault 2023Add-in for MicroStation-Server

Autodesk® Vault 2023Add-in for MicroStation-Server

Aplikace byla certifikovaná spoleèností Autodesk, což dokazuje nejvyšší úroveò kvality, kompatibility a integrace s produktem spoleènosti Autodesk. Další informace najdete <a href="http://www.Autodesk.Com/certifiedapps" target="_blank">zde</a>.

Digitally signed app

Předplacená aplikace
Operační systém:
Jazyk:

Popis

The Autodesk® Vault® Add-in for MicroStation enables MicroStation users to connect to Vault Professional 2023 from within MicroStation, permitting MicroStation users the ability to manage their design data from within their design tool. 

Specifically, the integration provides users the ability to manage file versions via check-in and check-out, manage file references, manage title block attributes, batch plot, get Vault status, and dynamically create visualization files for sharing data with downstream non-CAD users. 

 

This version of the add-in supports the following versions of Microstation - More info is available in the Readme.

  • MicroStation CONNECT Edition Update 13
  • MicroStation CONNECT Edition Update 14
  • MicroStation CONNECT Edition Update 15
  • MicroStation CONNECT Edition Update 16

Informace o této verzi

Verze 28.0.0.18, 20.09.2022
RTM Version

Snímky obrazovky a videa


Hodnocení zákazníků

0 hodnocení
Získat technickou pomoc
Přejít nahoru