Autodesk® Vault 2024 Add-in for MicroStation

Autodesk® Vault 2024 Add-in for MicroStation

Aplikace byla certifikovaná spoleèností Autodesk, což dokazuje nejvyšší úroveò kvality, kompatibility a integrace s produktem spoleènosti Autodesk. Další informace najdete <a href="http://www.Autodesk.Com/certifiedapps" target="_blank">zde</a>.

Digitally signed app

Předplacená aplikace
Operační systém:
Jazyk:

Popis

The Autodesk® Vault® Add-in for MicroStation enables MicroStation users to connect to Vault Professional 2024 from within MicroStation, permitting MicroStation users the ability to manage their design data from within their design tool. 

Specifically, the integration provides users the ability to manage file versions via check-in and check-out, manage file references, manage title block attributes, batch plot, get Vault status, and dynamically create visualization files for sharing data with downstream non-CAD users. 

 

This version of the add-in supports the following versions of Microstation - More info is available in the Readme.

  • MicroStation CONNECT Edition Update 15
  • MicroStation CONNECT Edition Update 16
  • MicroStation CONNECT Edition Update 17

 

Note: This app uses a custom installer (and not the standard App Store installer). 

Informace o této verzi

Verze 29.0.0.50, 27.11.2023
RTM Version

Snímky obrazovky a videa


Hodnocení zákazníků

0 hodnocení
Získat technickou pomoc
Přejít nahoru